EU logo_fondovi

Набавку опреме суфинансира Европска унија из Европског фонда за регионални развој.

 

 

Референтни број уговора: КК.03.2.2.04.0354

Кратак опис пројекта:
Пројект адресира проблем различитих напона батеријских система потребних за покретанје мотора локомотива и управлјанја стационарним и покретним телекомуникацијским уређајима, те проблем нестандардизоване конструкције батеријских пунјача, који ће да се реши лансиранјем вишенаменског пунјача батеријских система са конструкцијски прилагођеном изведбом и могућности далјинског надзора и управлјанја батеријским системима путем комуникацијске јединице.

Цилјеви и очекивани резултати пројекта:
Главни цилј који се пројектом жели постићи је лансиранје економски прихватлјивог и практичног решенја у сврху решаванја техничког проблема различитих батеријских пунјача за стационарне и покретне железничке системе.
Цилјане групе су железнички оператери у Хрватској и околним землјама, те предузећа којасе баве услугама везаним уз железнице.

Специфични цилјеви овог пројекта су:
1. Увођенје на тржиште једног иновативног производа на тржиште потпомогнутог пројектом
2. Повећанје прихода од продаје
3. Повећанје прихода од извоза

Укупна вредност пројекта и део који суфинанцира ЕУ у ХРК:
Укупна вредност пројекта: 1.402.133,12 ХРК
Износ бесповратних средстава суфинанцираних из фондова ЕУ:1.191.813,14 ХРК

Контакт лице за информације:
Маријан Кланац
Моб: +385 98 9134 298
Е-маил: mklanac@agilus-tel.hr