АГИЛУС ТЕЛ нуди услуге саветованја у подручју железничких телекомуникација, испоруку система креираног према потребама корисника или према тендерским захтевима и постпродајну подршку.

Услуге саветованја
Одрађујемо дизајниранје система и пратимо корисника саветима и документацијом до краја пројекта.
Било да се ради о тендерској документацији или кориснику који нема јасно дефинисане захтеве, можемо да дизајнирамо систем који задоволјава потребе корисника и закоску регулативу.
Током извођенја пројекта израђујемо и прикуплјамо потребну документацију, водимо корисника кроз процес, по потреби пореузимамо на себе комуникацију са надзором и наручителјем.

Добава и испорука железничких телекомуникацијски система
Наступамо као систем интегратор и нудимо кориснику систем израђен од компоненти реномиртаних добавлјача по систему „клјуч у руке“.
У оваквом пословном случају нудимо:
• Дизајниранје система
• Узраду понуде и техничку документацију која прати понуду
• Испоруку и уграднју система
• Програмиранје, параметриранје и пуштанје у рад
• Испоруку документације за коришћенје и одржаванје
• Тестиранја система ( фабричко, инсталацијско, интеграцијско )
• Школованје корисника
• Асистенција код преузиманја
• Постпродајна подршка

Постпродајна подршка
Због дугог животног века и века експлоатације железничких телекомуникацијских система одржаванје постаје све већи изазов . Корисницима нудимо превентивно и корективно одржаванје железничке телекомуникацијске опреме, набаву замјенске опреме или СЛА уговоре.