АГИЛУС ТЕЛ је мала стартап фирма која делује на подручју железничких телекомуникација. Наш тим има преко 10 година искуства рада на пројектима железничких телекомуникација у хрватској и околним землјама на подручјима:
• Диспечерких система
• РД система
• Дуал мод радио система
• Система за информисанје путника
• Пружне телефоније
• СДХ, ИП и ЖАТ система

Наш тим је мален, брз и ефикасан, у потпуности орјентисан према купцу и нјеговим потребама.
Вредности на којима темелјимо рад фирме су агилност, знанје, стручност, искуство, ажурност и ефикасност.
Поседујемо:
• Искуство рада на пројектима финанцираним из иностранства
• Искустви рада на пројектима који се изводе по жутом ФИДИЦ-у
• Искуство рада са великим системима и корпорацијама

Можемо да се уклопимо у сваки тим, познајемо процесе, пројектну документацију и законску регулативу из свог подручја.
Нудимо дизај цицтема, а по потреби и испоруку опреме, монтажу, тестиранје, параметриранје, пуштанје у рад, преузиманје, израду документације и постпродајну подршку. Покривамо све потребе корисника за телекомуникацијама, како на инфраструктури, тако и на железничким возилима.